Práce bagrom

pôsobíme v Bratislavskom a Trnavskom kraji

Baffer

Firma Baffer, s.r.o. bola založená v roku 2015 aby sa stala kvalitným a spoľahlivým dodávateľom v oblasti dopravy, zemných, výkopových a búracích prác v Bratislavskom a Trnavskom kraji.
prace bagrom baffer

od roku 2015

01

Profil

Spoločnosti

Firma Baffer, s.r.o. bola založená v roku 2015 aby sa stala kvalitným a spoľahlivým dodávateľom v oblasti dopravy, zemných, výkopových a búracích prác v Bratislavskom a Trnavskom kraji. 

Doteraz sme úspešne zrealizovali stovky rôznych menších projektov pre fyzické osoby, malé a stredné firmy.

02

Ponuka služieb

práce bagrom – práce bagrom – práce bagrom

Firma Baffer, s.r.o. bola založená v roku 2015 aby sa stala kvalitným a spoľahlivým dodávateľom v oblasti dopravy, zemných, výkopových a búracích prác v Bratislavskom a Trnavskom kraji. 

Doteraz sme úspešne zrealizovali stovky rôznych menších projektov pre fyzické osoby, malé a stredné firmy. Zúčastnili sme sa ale aj na väčších projektoch ako napríklad:

prace bagrom baffer

Preprava strojov na podvalníku

prace bagrom baffer

Zemné a výkopové práce

prace bagrom baffer

Búracie a demolačné práce

prace bagrom baffer

Odvoz a likvidácia odpadu

prace bagrom baffer

Predaj a doprava štrkopieskov

04

Kontakty

prace bagrom baffer

Ferdinand Drinka - Konateľ

Prevádzka Bratislava

Prevádzka Stupava