prace bagrom - baffer - stavby
prace bagrom - baffer - stavby
prace bagrom - baffer - stavby
prace bagrom - baffer - stavby

Búracie a demolačné práce

Služby

Na základe požiadaviek našich klientov vykonávame búracie práce v interiéri a exteriéri.

V stavebných objektoch, domoch, bytoch alebo areáloch, v ktorých je potrebná asanácia celých budov alebo ich častí, kde podmienky neumožňujú nasadenie techniky, vykonávame ručné búracie práce.

Jedná sa najmä o sekanie, prierazy, búranie priečok a bytových jadier, demontáž inštalácií, demontáž okien a dverí, a podobne. Následne zabezpečujeme vytriedenie vzniknutého odpadu po búraní a odvoz stavebného odpadu z asanovaného objektu. V prípade potreby vieme všetok odpad nakladať priamo do našich veľkokapacitných kontajnerov čím vieme zabezpečiť plynulosť búracích prác.

Pri búraní objektov ako sú staršie rodinné domy, garáže, sklady a priemyselné haly využívame vlastnú techniku. Disponujeme špeciálnymi prídavnými zariadeniami upevnenými na bagroch ako sú hydraulické búracie kladivá, demolačné drapáky a drapák na roztriedenie odpadu pri búraní tak aby neprichádzalo k zmiešaniu rôznych druhov odpadu.

Všetky práce vykonávame s ohľadom na životné prostredie.

Búracie práce vykonávajú vyškolení pracovníci s platnými strojníckymi preukazmi, ktorí takisto prešli školením BOZP.

Búracie práce vykonávame najmä v Bratislavskom kraji (Bratislava, Stupava , Malacky, Pezinok, Senec).

Odvoz odpadu po búracích a demolačných prácach
Cieľom po búraní je vytvoriť upravenú plochu pripravenú na jej nové využitie, a preto zabezpečujeme aj odvoz všetkého stavebného odpadu a jeho následné uskladnenie na riadnych skládkach.

Cenník búracích prác

Cenovú ponuku Vám vypracujeme zdarma na základe osobnej obhliadky alebo doloženej dokumentácie.