Prekladanie kontajnerov pomocou rýpadla a následné nakladanie a odvoz zmiešaného stavebného odpadu
Nakladanie kontajnerov na stavebnú suť pomocou šmykového nakladača
Kontajnery na stavebný odpad a zeminu
Búracie práce, nakladanie kontajnerov na odpad a odvoz stavebného odpadu na skládku

Odvoz a likvidácia odpadu

Služby

Našim zákazníkom poskytujeme odvoz a likvidáciu odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch na odpad s objemom 3m3, 7m3 a 10m3.

​ Odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečujeme závesnými reťazovými kontajnermi a kontajnermi typu abroll najmä v Bratislavskom kraji (Bratislava, Stupava , Malacky, Pezinok, Senec.
prace bagrom baffer