prace bagrom - baffer - stavby
prace bagrom - baffer - stavby
prace bagrom - baffer - stavby
prace bagrom - baffer - stavby

Odvoz a likvidácia odpadu

Služby

Našim zákazníkom poskytujeme odvoz a likvidáciu odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch na odpad s objemom 3m3, 7m3 a 10m3.

​ Odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečujeme závesnými reťazovými kontajnermi a kontajnermi typu abroll najmä v Bratislavskom kraji (Bratislava, Stupava , Malacky, Pezinok, Senec.